ibišek                 

                   Důležité upozornění - od 3. února nás naleznete zde na nové adrese

Našim hlavním cílem je rehabilitační a regenerační péče o člověka z celostního pohledu. Propojení konvenční západní a klasické východní medicíny nám umožňuje  řešit  problémy pohybového aparátu,špatnou životosprávu,psychosomatické problémy, napravovat chyby vznikající v důsledku vadného držení těla z přetížení, stresu, intoxikací a dalšími faktory, které odebírají body z našeho životního konta. Naše terapie vždy tvoří ucelenou skupinu procedur, která vám pomůže nejen řešit důsledek, nýbrž především příčiny vzniku a následná preventivní opatření. 

Jsem zastánci preventivních aktivit před léčbou medikamenty s mnoha vedlejšími účinky, které jsou pak jejich hlavními účinky a celkovou příčinou zhoršování stavu.

Kdy vám můžeme pomoci :

  • bolesti pohybového aparátu akutní nebo chronické
  • migrény, bolesti hlavy
  • trávicí dyskomfort, nadváhu, nastavení správné dietetiky
  • nastavení správných pohybových a kompenzačních aktivit při jednostranné zátěži
  • gynekologické a urogenitální potíže
  • alergické a imunologické potíže
  • chronická únava
  • kožní a dýchací potíže
  • infekční,neurologické,oční a psychické potíže
  • sexuální, srdečně-cévní problémy

a v dalších neuvedených záležitostech

V menu vlevo naleznete přehled všech služeb.  

Potřebujete-li poradit s výběrem služby nebo jedná-li se o urgentní záležitost , kontaktujte nás buď emailem ( doporučeno ) nebo na uvedeném telefonu.
       KONTAKTY 

773 999 285 - TČM

776 210 536 - FYZIO

jc@zdravi-vitalita.cz